ผลการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2009 รอบคัดเลือกประจำภาคเหนือ 

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา

มหาวิทยาลัยนอร์ท  – เชียงใหม่      จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่   8   สิงหาคม 2552 


การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ  NJ Spelling Bee 2009รอบคัดเลือกประจำภาค
เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศ

 เรียกได้ว่าน้องๆต้องฝ่าด่านหลายรอบมากๆเลย  กว่าเราจะคัดเลือกสุดยอดคนเก่งประจำภาค
ภาคละ 25 คนไปชิงชัยกันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ  

แชมป์ประจำภาคเหนือ5คน 

 

นายธิติพันธ์     ซ่อนทรัพย์อนันต์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวดุษฎี    โสระธิวา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 จังหวัดเชียงใหม่

นายธีรภัทร       ลักษณานันท์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนัฏศรัณย์  ฟองเลา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวณิชากร  เอมมณีรัตน์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่รายชื่อแชมป์ NJ Spelling Bee 2009 ภาคเหนือ

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด

1

นายธิติพันธ์    ซ่อนทรัพย์อนันต์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

2

นางสาวดุษฎี    โสระธิวา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

3

นายธีรภัทร       ลักษณานันท์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

4

นางสาวนัฏศรัณย์  ฟองเลา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

5

นางสาวณิชากร  เอมมณีรัตน์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

6

นายชูพงศ์        เกษมณี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

7

นายสุธิกานต์    อินทร์อยู่

โรงเรียนตากพิทยาคม

ตาก

8

นายฉันทวัฒน์  ปฏิกรณ์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

9

นายรังสิมันตุ์    กิจชัยเจริญ

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

อุตรดิตถ์

10

นายปรัชญา     ศักดิ์จำปา

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

11

นายจิรวรรธ     ทาริยะ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

12

นายพงศธร     ครบปรัชญา

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

13

นายเอกราช    เรืองเลิศศิลป์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

14

นางสาวกฤตยาณี  อิทธิเดชารณ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

15

นายอภิวัชร      จินะราช

โรงเรียนจักรคำคณาทร

ลำพูน

16

นางสาวปุณยวีร์ วรานุเคราะห์โชค

โรงเรียนนครสวรรค์

นครสวรรค์

17

นางสาวอริสา    รุ่งเรืองธนะกิจ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

18

นายอธิษฐ์         อนุชปรีดา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

19

นางสาวนวพรรณ  นาวารวงศ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

20

นายจารุกิตติ์       เปมกิตติ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

เชียงราย

21

นางสาวธนภรณ์  เตียวตระกูล

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

พิษณุโลก

22

นายกฤษณ์         พิเคราะห์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

พิษณุโลก

23

นายอนุชิต มาคะสิระ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ลำปาง

24

นายพงศธร         พรรณโชคดี

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ลำปาง

25

นายวศิน            มัธยานุวัต

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

 

 
?????????????????