???????????????????????????????????????????????????????????????????
 
 

โครงการ NJ Spelling Bee 2009

ภาษาอังกฤษนับเป็นปัจจัยสำคัญ  ในการเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาบุคลากรของชาติ  ให้มีทักษะการสื่อสารทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน  ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านต้องชะงัก แต่การพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ยังคงต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

บริษัท  เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มหาชน  โดย  NJ Magazine   ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ “NJ Spelling Bee” มาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2552 นับรวมเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเป็นอย่างดี

ทั้ง นี้ผู้ที่เป็น Champ of The Year 2009 และอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ และดูงาน ณ Kiwi English Academy ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนรอง Champ of The Year จำนวน 4 คนและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับรางวัลไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศเป็นเวลา 4 วัน


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

                1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเรียนในหลักสูตรภาษาไทยเท่านั้น
                2. สัญชาติไทย
                3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
                4. ไม่เคยได้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (ทุกภาษา) เป็นเวลาเกิน 1 เดือน
                5.อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สมัครได้รับอนุมัติจากทางโรงเรียนโดยสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน

               
หมายเหตุ: หากทราบในภายหลังว่านักเรียนคนใดไม่อยู่ในคุณสมบัติ จะถูกตัดสิทธิ์

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครทาง Fax: 02-338-3978, 02-338-3620 หรือ E-mail: njmkt@nationgroup.com

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้

ภาคเหนือ หมดเขตรับสมัคร วันที่   31 กค. 2552
ภาคใต้ หมดเขตรับสมัคร วันที่   14 สค. 2552
ภาคอีสาน หมดเขตรับสมัคร วันที่   28 สค. 2552
ภาคกลาง หมดเขตรับสมัคร วันที่   25 กย. 2552

กำหนดการแข่งขัน แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10.00 – 16.00 น ของแต่ละวัน ดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่  วันเสาร์ที่  8    สิงหาคม 2552
ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต วันเสาร์ที่  22 สิงหาคม 2552
ภาคอีสาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี  วันเสาร์ที่  12  กันยายน 2552
ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่    7  พฤศจิกายน 2552
รอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่   28  พฤศจิกายน 2552

                หมายเหตุ: สถานที่แข่งขันโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

การแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค

1. ข้อสอบ Choices 50 ข้อ: เลือกคำศัพท์ที่ถูกต้อง โดยการฟังคำศัพท์พร้อมรูปประโยคจากพิธีกร แล้วเพื่อคัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดจำนวน 100 คน เข้าแข่งขันในรอบบ่าย

2. เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไม่มี Choice): เขียนคำศัพท์ที่ถูกต้อง โดยการฟังคำศัพท์พร้อมรูปประโยคจากพิธีกร เพื่อคัดเลือกผู้ที่เขียนได้ถูกต้องมากที่สุดจำนวน 25 คน เข้ารอบไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552

3. ค้นหาแชมป์ประจำภาค: ผู้ที่เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องมากที่สุดจำนวน 5 คน แข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษปากเปล่าในเวลา 60 วินาที โดยฟังคำศัพท์จากพิธีกร เพื่อตัดสินแชมป์ประจำภาค

 
?????????????????