มาม่า

ร่วมกับ Nation

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร

»ลืมรหัสผ่าน?

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

  1. ใส่ เลขที่บัตรประชาชน และ รหัสผ่าน ของตัวเอง จะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
  2. ในกรณีที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ติวสามารถ Email หรือโทรมาแจ้งที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อขอแก้ไข เท่านั้น และจะให้น้องๆ สามารถแจ้งเพื่อแก้ไขสถานที่ติวได้ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโดย
*** สอบถามข้อมูลการสมัคร โทร 02-338-3600, 02-338-3894