มาม่า

ร่วมกับ Nation

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20

รับสมัครโรงเรียนถ่ายทอดบรอดแบนด์

เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการติว ผ่านอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 7 ตุลาคม 2560

เงื่อนไขและรายละเอียด สำหรับโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดสด

 1. โรงเรียนต้องมี Hispeed Internet หรือ Leased Line เชื่อมต่อ Internet ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1 MBPS – 2 MBPS
 2. โรงเรียนเป็นผู้จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับรองรับนักเรียน
 3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (รุ่นใหม่ หน่วยความจำสูง ไม่ต่ำกว่า 1 GB)
 4. โปรเจคเตอร์ (เครื่องโปรเจคเตอร์ ต้องฉายภาพวีดีโอได้)
 5. มีเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมระบบ
 6. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ประสานงานระหว่างส่วนกลางถ่ายทอดสด เป็นเวลา 6 วัน

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • โรงเรียนที่ต้องการสมัคร โปรดส่งชื่อโรงเรียน จังหวัด อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และโทรศัพท์ มาที่ Email : nbc.edu247@gmail.com ทีมงานจะติดต่อกลับไป
 • ด่วน !!! * เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 • *** ทดสอบสัญญาณ วันที่ 27-29 ก.ย. 60 ( ทุกโรงเรียนที่สมัครแล้วโปรดทดสอบสัญญาณ ในวันดังกล่าว เพื่อดูระบบทางเทคนิค ... สำคัญมาก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณภัทรพงศ์ เอี่ยมละออ ,คุณไตรรัตน์ เหรียญรัตนพันธ์
 • โทรศัพท์ : : 02-338-3819 และ 02-338-3820 เบอร์มือถือ : 062-6514664 และ 083-063-4047
 • โทรสาร : 0 2338 3600
 • กรุณาติดต่อในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00-17.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโดย
*** สอบถามข้อมูลการสมัคร โทร 02-338-3600, 02-338-3894