มาม่า

ร่วมกับ Nation

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18

ตารางการเรียนการสอน (*** ตารางการเรียน-การสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จันทร์ 5 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล, อ.ศุภชัย ชาญวรรณกุล, อ.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล, อ.ศุภชัย ชาญวรรณกุล, อ.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
อังคาร 6 ต.ค.58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.อนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.ภาสกร รัตนพยุงสถาพร
พุธ 7 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) อ.วันชนะ หมั่นงาน
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) อ.รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา
พฤหัส 8 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล (พี่ฟาร์ม We By The Brain)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (เคมี) อ.สุระศักดิ์ เมาเทือก
ศุกร์ 9 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ดร.ชาญวิทย์ คำเจริญ
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ชีวะ) อ.ตรีศิลป์ กิรสมุทรานนท์
เสาร์ 10 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. วิทยาศาสตร์ O-Net อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) อ.กันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ (เบียร์)

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จันทร์ 5 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-11.30 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) อ.อริสรา ธนาปกิจ(ครูพี่แนน)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 12.30-17.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) : สังคมไทย อ.แพรพรรณ แน่นอน(ครูพี่กิ๊ฟท์) : อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย(ครูพี่หมุย)
อังคาร 6 ต.ค.58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) ผศ.สุชีพ งามเจริญ, อ.ไอศุริย สุดประเสริฐ
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ We By The Brain)
พุธ 7 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. วิทยาศาสตร์ O-Net อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง)
พฤหัส 8 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
ศุกร์ 9 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) อ.สุธี อัสววิมล (ครูพี่โหน่ง Ondemand)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ชีวะ) ผศ. ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
เสาร์ 10 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล (พี่ฟาร์ม We By The Brain)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (เคมี) ดร. วัฒนา พันธุ์พืช (The BTS)
อาทิตย์ 11 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.30-12.00 น. ติวทอล์ค : เทคนิคพิชิตข้อสอบจากมุมมองผู้ออกข้อสอบ ผศ.ดร. สาธิตา วัฒนโภคากุล, อ.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์,อ.ศุภชัย ชาญวรรณกุล
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-16.00 น. ติวทอล์คภาษาไทย : ภาษากับความคิด พิชิตทุกสนามสอบ อ.นิทัศน์ ยศธสาร (แจ๊กกี้)

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จันทร์ 5 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
อังคาร 6 ต.ค.58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋ We By The Brain)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป เอเลเวล)
พุธ 7 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) อ.ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์ ,อ.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) อ.ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์ ,อ.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
พฤหัส 8 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค (ฟิสิกส์)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ชีวะ) รศ.ดร. ยุพา ผลโภค
ศุกร์ 9 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ อ.มงคล รัตน์ทอง (ครูอาหมง’นอย)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (เคมี) อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน ออนดีมานด์)
เสาร์ 10 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. วิทยาศาสตร์ O-Net อ.เสนอ อมตเวทย์
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จันทร์ 5 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) อ.วันชนะ หมั่นงาน
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) อ.รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา
อังคาร 6 ต.ค.58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ อ.มงคล รัตน์ทอง (ครูพี่หมง’นอย)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (เคมี) อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
พุธ 7 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) อ.กันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ (เบียร์)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. วิทยาศาสตร์ O-Net อ.เสนอ อมตเวทย์
พฤหัส 8 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.อนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.ภาสกร รัตนพยุงสถาพร
ศุกร์ 9 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร. สาธิตา วัฒนโภคากุล, อ.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์,อ.ศุภชัย ชาญวรรณกุล
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร. สาธิตา วัฒนโภคากุล, อ.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์,อ.ศุภชัย ชาญวรรณกุล
เสาร์ 10 ต.ค. 58
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ชีวะ) อ. นพ. วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ (พี่เต้ย ออนดีมานด์)

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโดย
***มีปัญหาในการการถ่ายทอด สามารถติดต่อ หากติดปัญหาในการรับชมสามารถติดต่อได้ที่ dcisupport@dcs.premier.co.th หรือโทร. 086-898-7333 , 02-714-5992 ต่อ 5678