มาม่า

ร่วมกับ Nation

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19

ตารางการเรียนการสอน (*** ตารางการเรียน-การสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จันทร์ 3 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. GAT เชื่อมโยง อ.วันชนะ หมั่นงาน (ครูเมฆ)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาไทย (O-Net+สามัญ) อ.นิทัศน์ ยศธสาร (แจ๊กกี้) (ติว O-Net, สามัญ)
อังคาร 4 ต.ค.59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล (พี่ฟาร์ม We By The Brain)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (เคมี) ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก (ครูต้อม)
พุธ 5 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.อนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.ภาสกร รัตนพยุงสถาพร(ครูอ๊อฟ)
พฤหัส 6 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) อ.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ (ครูยุง)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) อ.ศุภชัย ชาญวรรณกุล(ครูจุ้น)
ศุกร์ 7 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. วิทยาศาสตร์ O-Net อ.กรกฤช ศรีวิชัย(ครูติ่ง)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) อ.กันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ (พี่เบียร์)
เสาร์ 8 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) อ.อภิชัย ใจจิตร (ครูพี่ฟิวส์)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) อ.ตรีศิลป์ กิรสมุทรานนท์ (ครูอั้ม)

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จันทร์.3 ตค.2559
ช่วงที่ 1 08.00-12.30 น. ติวภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) อริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน Enconcept)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.30 - 17.00 น. ภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) อ.วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา (ครูพี่กิ๊บOxford)
อังคาร 4 ต.ค.59
ช่วงที่ 1 08.00-12.30 น. แนะแนว+คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) ผศ.สุชีพ งามเจริญ, อ.ไอศุริย สุดประเสริฐ
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.30 - 17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋ We By The Brain)
พุธ 5 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.30 น. แนะแนว+สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.30 - 17.00 น. วิทยาศาสตร์ O-Net อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง Kru Club)
พฤหัส 6 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.30 น. แนะแนว+ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.30 - 17.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
ศุกร์ 7 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.30 น. แนะแนว+Pat2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) อ.สุธี อัสววิมล (ครูพี่โหน่ง)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.30 - 17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ชีวะ) รศ.ดร. ยุพา ผลโภค
เสาร์ 8 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล (พี่ฟาร์ม We By The Brain)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (เคมี) ดร. วัฒนา พันธุ์พืช (The BTS)
อาทิตย์ 9 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.30-12.00 น. ภาษาอังกฤษ อ.พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ (พี่โอม)/ อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์ (ครูพี่หนู)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 16.00 น. สังคมศึกษาฯ อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย) / อ.กันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ (พี่เบียร์)

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จันทร์ 3 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาไทย (O-Net+สามัญ) ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (เคมี) อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน ออนดีมานด์)
อังคาร 4 ต.ค.59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ We By The Brain)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป เอเลเวล)
พุธ 5 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาไทย (GATเชื่อมโยง) อ.สาธร อุพันวัน (พี่เต๋อ ออนดีมานด์)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ อ.มงคล รัตน์ทอง (ครูพี่หมง’นอย)
พฤหัส 6 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค (ฟิสิกส์)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ชีวะ) ผศ. ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
ศุกร์ 7 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. วิทยาศาสตร์ O-Net อ.กนกพล ชัยวรวิทย์กุล
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
เสาร์ 8 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) อ.ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์ (อ.ซาร่า)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) อ.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ (อ.ยุง)

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จันทร์ 3 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.อนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.ภาสกร รัตนพยุงสถาพร (ครูอ๊อฟ)
อังคาร 4 ต.ค.59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร. สาธิตา วัฒนโภคากุล (ครูมิ้น)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) อ.ศุภชัย ชาญวรรณกุล(ครูจุ้น)
พุธ 5 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) อ.กันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ (ครูเบียร์)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. วิทยาศาสตร์ O-Net อ.กนกพล ชัยวรวิทย์กุล
พฤหัส 6 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) อ.วันชนะ หมั่นงาน (ครูเมฆ ติว GAT เชื่อมโยง)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) อ.รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา (ติว O-Net, สามัญ)
ศุกร์ 7 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) อ. นพ. วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน Ondemand)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) อ.สรณภพ เทวปฏิคม (พี่เกรท ออนดีมานด์)
เสาร์ 8 ต.ค. 59
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. Pat2 วิทยาศาสตร์ (เคมี) อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ อ.มงคล รัตน์ทอง (ครูพี่หมง’นอย)

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโดย
*** สอบถามข้อมูลการสมัคร โทร 02-338-3864, 02-338-3681