มาม่า

ร่วมกับ Nation

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20

ตารางการเรียนการสอน (*** ตารางการเรียน-การสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
2 ต.ค.2560
ช่วงที่ 1 8.00-12.00 น.
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 -17.00 น.
3 ต.ค.2560
ช่วงที่ 1 8.00-12.00 น.
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 -17.00 น.
4 ต.ค.2560
ช่วงที่ 1 8.00-12.00 น.
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 -17.00 น.
5 ต.ค.2560
ช่วงที่ 1 8.00-12.00 น.
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 -17.00 น.
6 ต.ค.2560
ช่วงที่ 1 8.00-12.00 น.
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 -17.00 น.
7 ต.ค.2560
ช่วงที่ 1 8.00-12.00 น.
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 -17.00 น.
ช่วงที่ 1
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโดย
*** สอบถามข้อมูลการสมัคร โทร 02-338-3600, 02-338-3894