มาม่า

ร่วมกับ Nation

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20

รายละเอียดของโครงการ

โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" 
วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 เวลา  08.00-17.00 น.

จากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาจากแอดมิชชั่นระบบเดิม มาเป็นแอดมิชชั่นระบบใหม่ ในปี 2554 ที่ผ่านมานั้น ทำให้มีการสอบทั้งระบบ O-Net, GAT และ PAT โดยรูปแบบข้อสอบได้เน้นในส่วนของการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมากขึ้น รวมทั้งปี 2559 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เพิ่มระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทำให้นักเรียนต้องสอบวิชาสามัญเพิ่มอีก 9 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ส่งผลให้นักเรียนต้องเตรียมตัวในการสอบมากขึ้น

อีกทั้ง ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ปัญหาสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยประการหนึ่งคือ ความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคของประเทศ ยังขาดโอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานครและประชากรในเขตเมือง ด้วยการศึกษามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดังนั้น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เนชั่น ทีวี โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ โครงการจึงถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์จากบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ ครบทั้ง 77 จังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 800 โรงเรียน

ระยะเวลาการจัดโครงการฯ ( 6 วัน )

วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560  เวลา 08.00 - 17.00 น.

สถานที่  : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

**พิเศษสุด มากกว่าทุกงาน**

1.    นอกจากหนังสือคู่มือติว รับเอกสารเพิ่มเติม ! เก็งข้อสอบและรวมสุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบแต่ละวิชา ที่หน้างาน

      * ติวสดที่ ม.หอการค้าไทย รับหนังสือคู่มือติวในแต่ละวัน ท้ายวิชารับเอกสารเก็งข้อสอบ

      * ติวที่ รร.บรอดแบนด์ ดาวน์โหลดคู่มือติวจากหน้าเว็บ และรับไฟล์เอกสารเก็งข้อสอบที่อาจารย์

2.    พบกับ กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพ ที่ ม.หอการค้าไทย (ช่วงพัก)

      * บูธแนะแนวอาชีพ และ การสอบแต่ละสาขา ตามวิชาที่เรียนแต่ละวัน (รับคำปรึกษาฟรี)

      * เวทีบอกเล่าประสบการณ์จาก “รุ่นพี่ไอดอล” ตามสายอาชีพ

      * บูธ “ค้นหาตัวตน” ทำแบบทดสอบค้นหาอาชีพที่ใช่และชอบ 

วันที่ :         บูธ 

2 ต.ค.60 : อังกฤษ อักษรศาสตร์  : นักแปล,มัคคุเทศก์,ล่าม,Import Export/ จนท.ฝ่ายต่างประเทศ ฯ /จนท. องค์การระหว่าง ปท./แอร์โอสเทสฯ 

3 ต.ค.60 : คณิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/เศรษฐศาสตร์ : (การบริหาร  การจัดการ การตลาดฯ) / คณิตศาสตร์และสถิติ / ศิลปกรรม /  ออกแบบ/ กราฟิกดีไซน์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ 

4 ต.ค.60 : ไทย นักเขียน/นักนิเทศศาสตร์สาขาต่างๆ /ศิลปะการละคร ฯ

5 ต.ค.60 : สังคม นิติศาสตร์/ รัฐศาสตร์/โบราณคดี/ศึกษาศาสตร์ ฯ 

6 ต.ค.60 : ฟิสิกส์ วิศวกร สาขาต่างๆ (โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล/คอมพิวเตอร์/ การบิน/หุ่นยนต์ ฯ)  นักวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เช่น ธรณีวิทยา ฯ / สถาปนิก ฯ

7 ต.ค.60 : เคมี ชีวะ แพทย์ /ทันตะ/เภสัชฯ/สัตวแพทย์/สาธารณสุข/ กายภาพบำบัด/พยาบาลฯ/  วิทยาศาสตร์การอาหาร/เคมีอุตสาหกรรม/ นักสิ่งแวดล้อมฯ

การถ่ายทอดผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ 
โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ จัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปยังโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

หมายเหตุ* :โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรับสัญญาณบรอดแบนด์ สามารถติดต่อ ผ่านทาง    Facebook : sahapat admission ระบุชื่อโรงเรียน จังหวัด โทรศัพท์ Email ในการติดต่อ 

สถานที่จัดงาน  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ (หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาคารเรียนต่างๆ)

รูปแบบโครงการฯ
     จัดทบทวนความรู้ 6 วันต่อเนื่อง 4 ภาค พร้อมกัน โดยโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19" ได้ปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ ให้ทันสมัย เน้นการติวข้อสอบ โดยเก็งข้อสอบ พร้อมเฉลย จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละวิชา และติวเตอร์ผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกระบบ คือ สามารถนำไปใช้สำหรับการสอบ O-Net, GAT, PAT และวิชาสามัญ ของระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  ดั้งนั้น โครงการฯ จึงจัดให้มีการติวทั้งหมด 9 วิชา ดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)

2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)

3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ)

4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)

5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)

6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)

7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)

8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)

9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1. เอกสารประกอบการบรรยายทุกวิชา 

2. เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กำหนดการรับสมัคร

 วันที่  15 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2560 

วิธีการรับสมัคร
สมัครผ่านทางเว็บไซด์  www.sahapatadmission.com

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมโครงการ
วันที่ 27 กันยายน 2560 ทาง www.sahapatadmission.com

นักเรียนพิมพ์ barcode เพื่อเป็นบัตรลงทะเบียนหน้างาน

การลงทะเบียน

น้องนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ให้ Print barcode  บัตรผู้เข้าร่วมติว เพื่อลงทะเบียนเข้างาน (ผ่านระบบ บาร์โค้ด) โดยนำบัตรผู้เข้าติว มาลงทะเบียนที่หน้างาน ก่อนเริ่มเวลาเรียนอย่างน้อย 30 นาที

** พิเศษ: โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ สามารถดูทบทวนย้อนหลังได้ ระยะเวลา 1 ปี ผ่านทาง  www.sahapatadmission.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

Facebook : sahapat admission 

**********************

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนโครงการ  

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโดย
*** สอบถามข้อมูลการสมัคร โทร 02-338-3600, 02-338-3894