มาม่า

ร่วมกับ Nation

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 17

เข้าชมการถ่ายทอดสด และดาว์โหลดคู่มือการติว สำหรับโรงเรียน

ขั้นตอนก่อนชมการถ่ายทอดสด และดาว์โหลดคู่มือการติว

  1. ใส่ ชื่อผู้เข้าระบบ และ รหัสผ่าน ของโรงเรียนที่ทางเจ้าหน้าที่โครงการฯได้จัดส่งไปให้
  2. ในกรณีที่มีปัญหาในการเข้าไป ดาว์โหลดคู่มือการติว สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ที่ wimon_rod@nationgroup.com หรือ โทร 02-338-3864,02-338-3681-2,02-338-3792
  3. สามารถ ดูคู่มือในการรับชมและ วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้ที่นี่
    http://www.dcs-digital.com/nation247/2557/manual.pdf

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโดย