เข้มจนสุดโค้ง ข้นจนสุดทาง
กับ
โครงการ
ติวเข้มโค้งสุดท้าย สู่สนามสอบ O-Net ครั้งที่ 3

พร้อมจนมั่นใจ... ก่อนเข้าเส้นชัยในสนามสอบจริง

ร่วมกับ    

 

จัดติวพิเศษโค้งสุดท้าย ฟรี !

 2 วัน 5 สาระวิชาที่ใช้สอบ O-NET
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

เน้นสรุปเนื้อหาเข้มข้นและวิเคราะห์ข้อสอบ
โดยทีมอาจารย์ที่มีชื่อเสียง  จากโครงการ

14-15 ก.พ. 2552 เวลา 8.00 – 17.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สมัครผ่านทางเว็บไซต์  www.247friend.net, www.spufriends.com
   สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด

***ด่วน ขยายเวลารับสมัคร จนถึง 6 กุมภาพันธ์ 2552***

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการติวเข้มโค้งสุดท้าย สู่สนามสอบ O-Net ครั้งที่ 3
1.

นักเรียนที่เคยสมัครเป็นสมาชิกเว็บ หรือ สมัครโครงการอื่น ๆ ไว้แล้ว เช่น
Nation-SPU : Pre O-Net,A-Net หรือ ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า
ให้ log in เข้าระบบ
โดยใช้ Username+ Password เดิมที่เคยสมัครไว้แล้ว จากนั้นเมื่อเข้าไปจะพบ Profile (ประวัติ) ของตัวเอง  ให้ คลิกที่ ปุ่ม สมัครเพิ่ม และ คลิกเลือกโครงการที่ต้องการสมัครเพิ่ม ซึ่งก็คือ โครงการติวเข้มโค้งสุดท้ายสู่สนามสอบ O-Net ครั้งที่ 3
จากนั้น คลิก Next ระบบก็จะทำการสมัครเพิ่มให้  ซึ่งวิธีการ log in มี 2 วิธี คือ

1. คลิกที่ปุ่ม “สมัครเข้าร่วมโครงการ” ที่อยู่ในหน้ารายละเอียดโครงการ ติวเข้มโค้งสุดท้ายฯ นี้ แล้วให้ Log in โดยใส่ Username + Password

2. log in เข้าระบบ บริเวณ “ด้านบน ของหน้าแรก www.247friend.net”

2.

นักเรียนที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกเว็บ และ ไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการใดๆเลย ให้กรอกใบสมัครใหม่
ซึ่งวิธีการสมัครใหม่ สามารถสมัครได้ 2 วิธี คือ

1. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าร่วมโครงการ" ที่อยู่ในหน้ารายละเอียดโครงการ ติวเข้มโค้งสุดท้ายนี้ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม
"กรอกใบสมัคร" แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และ เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร

2. เข้าที่ปุ่ม Register ด้านบนของหน้าแรก www.247friend.net

หมายเหตุ : เพื่อให้แน่ใจว่าได้สมัครเรียบร้อยแล้ว ให้น้องๆ log in เข้าระบบอีกครั้ง โดยใช้ Username+Password เดิม และเช็คที่ Profile (ประวัติ) ของตัวเองอีกครั้งว่า ในประวัติได้ระบุโครงการที่น้องสมัครหรือยัง

**ด่วนเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน เป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552**

พิเศษ ! ผู้สมัครโครงการ
รับสิทธิ์ในการพิจารณาก่อน เพื่อเข้าร่วม “ติวเข้มโค้งสุดท้าย”
      
  สอบถามเพิ่มเติม 02-338-3000 ต่อ 7260
คุณกุ๊ก 080-049-1883, คุณเจียว 089-247-4044

สนับสนุนโดย

 

ตารางการเรียนการสอน

วันเสาร์ที่  14  ก.พ. 2552

เวลา

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

08.00-11.00 น.

ภาษาอังกฤษ O-NET 

อ.ศราภรณ์  คุณะวัฒน์สถิตย์

11.00-12.00 น.

พักเที่ยง

12.00-15.00 น.

สังคมศึกษา O-NET

อ.คมกฤษณ์  ศิริวงษ์
อ.สุทัศน์  ภูมิรัตนจรินทร์

15.00-17.00 น. 

ภาษาไทย O-NET

อ.รักษ์พงศ์  ธรรมผุสนา


วันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ.2552

เวลา

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

08.00-12.00 น.

คณิตศาสตร์ O-NET

อ.อนุวัฒน์  พัฒนชีวกุลบุตร

12.00-13.00 น.

พักเที่ยง

13.00-17.00 น.

วิทยาศาสตร์ O-NET 

อ.กรกฤช  ศรีวิชัย