247friend Teen community ไม่มีวันหยุด

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

about me

 • nutree

 • ranking :

  สมาชิกทั่วไป

 • วันที่สร้าง :

  2010-03-28

 • จำนวนเรื่อง :

  91

 • จำนวนผู้ชม :

  478330

 • จำนวนผู้โหวต :

  266

 • ส่ง msg :

old story

<< ตุลาคม 2010 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]

my friends

247friend Hightlight

คุยเฟื่องเรืองการศึกษา และกิจกรรมของวัยทีน

 • วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2553

  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกกลุ่มที่ 1 โครงการค้นหาตัวตนกำหนดถนนสู่อนาคต

  Posted by nutree , viewed : 5934 , 12:59:07 น.

  Print

  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโครงการค้นหาตัวตนกำหนดถนนสู่อนาคต

  กลุ่มที่ 1 แพทย์ ทันตะ เภสัช

  ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล


  ลำดับที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
  1tananya temluangนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
  2กชกร รักชนะชัยบ้านค่าย
  3กมลเทพ คงประเสริฐพระนารายณ์
  4กรรณิการ์ คุณพงศ์ไพศาลศึกษานารี
  5กรวรรณ จตุรภุชพรพงศ์รุ่งอรุณ
  6กวิสรา ยอดจำปีจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  7กษิฐนันท์ ชยาวนิชประชาราษฎร์อุปถัมภ์
  8กัญญารัตน์ ใหม่กันทะเสริมงามวิทยาคม
  9กันทิมา สังข์ทองหัวหิน
  10กัลยฉัตร บวรธรรมจักรศึกษานารีวิทยา
  11กัลยาณี พ่วงพันธ์สงวนหญิง
  12กิ่งแก้ว กัณหาเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
  13กิตติพจน์ เดชบุญบางกะปิสุขมนวพันธ์อุปถัมภ์
  14กิตติพล วงศ์แปงวัดนวลนรดิศ
  15เกศินี มาลัยเจริญสตรีอ่างทอง
  16เกียรติกร เทียนธรรมชาติทวีธาภิเศก
  17ขวัญฤดี นนทะสรภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
  18คณาวรรณ แก้วนพรัตน์สตรีวัดอัปสรสวรรค์
  19จามจุรี พันแจ้งมัธยมวัดสิงห์
  20จารุวรรณ คำนึกสันติราษฎร์วิทยาลัย
  21จินดาพร กองสีเบญจมเทพอุทิศ
  22จินต์จุฑา แซ่โค้วสตรีศรีสุริโยทัย
  23จิราพร โปริสวาณิชย์สตรีวัดอัปสรสวรรค์
  24จิราภรณ์ เหล่าพัฒนวิโรจน์อัสสัมชัญคอนแวนต์
  25จิราภา ปุลิเวคินทร์พระมารดานิจจานุเคราะห์
  26จุฑารัตน์ รุ่งเรืองศรียโสธรพิทยาคม
  27ฉัตราภรณ์ โพธิ์เรืองวิทยานุกูลนารี
  28ชนะชัย ลือรัตนวงศ์ชัยนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  29ชลลดา ผกาบุษกรสุโขทัยวิทยาคม
  30ชวิศา จิระธรรมจารีสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  31ชาทินี จำนงค์อุดรพิทยานุกูล
  32ชื่นชนก วรธงไชยรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
  33โชตินันต์ พร้อมจิตรฤทธิยะวรรณาลัย
  34ฐิตินันท์ จันทรมณฑลสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  35ฐิติวรพร ชุ่มแจ่มสารวิทยา
  36ณภัทร ต่วนศรีแก้วไตรมิตรวิทยาลัย
  37ณรงค์ธร ชื่นอุราราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
  38ณัชตา จูงพงศ์เตรียมอุดมศึกษา
  39ณัฐชยา ขอเจียมโยธินบูรณะ
  40ณัฐพงศ์ ขวาธิจักรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
  41ณัฐพงศ์ พรหมมาลีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
  42ณัฐพล อินทรพรหมชิโนรสวิทยาลัย
  43ดวงชนก อำนวยยนต์วารีชลราษฎรอำรุง
  44เดชาธร กลิ่นหอมมัธยมฐานบินกำแพงแสน
  45ทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณถาวรานุกูล
  46ธนเดช จารุกรโชติมาปัญญาวรคุณ
  47ธนัช เรืองเดชกาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี
  48ธนัญญา ปิยพงศ์เซนต์โยเซฟบางนา
  49ธนันธร ปาละกูลเขมะสิริอนุสสรณ์
  50ธนานันท์ เกียรติสำรองสวนกุหลาบวิทยาลัย
  51ธมนวรรณ คำนันท์ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
  52ธมลวรรณ มีเหม็งปราจิณราษฎรอำรุง
  53ธัญญารัตน์ สรวงชัยภูมิชัยภูมิภักดีชุมพล
  54ธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์วัดเขมาภิรตาราม
  55ธันยพร พรรณบุตรอัสสัมชัญศึกษา
  56ธีธวัฒน์ วิกรัยไพศาลราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
  57ธีร์ชยุตม์ เมฆภานุวัฒน์อัสสัมชัญบางรัก
  58ธีระวัตร ศรีวงศ์ษาสตรีทุ่งสง
  59นงนภัส ไทยวัฒนาฤทธิยะวรรณาลัย
  60นงนภัส รัตนไพรปลายพระยาวิทยาคม
  61นพสุวรรณ เจียรดำรงรัศมีอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
  62นริศรา นพโสภณพนัสพิทยาคาร
  63นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัยเบญจมราชานุสรณ์
  64นันท์นิชา พณิชพงศ์ภักดีสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  65นาฏยา อภิวราธนากูลนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 มีนบุรี
  66น้ำทิพย์ สายสวัสดิ์วังน้ำเย็นวิทยาคม
  67นิพิษฐา พงษ์พานิชวัดเขมาภิรตาราม
  68นิศรา วรรณชิตย์แก่นนครวิทยาลัย
  69นูรีนี บราเฮมสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  70นูรียะห์ ยูโซะพัฒนาวิทยา
  71เบญจวรรณ เพ็ชรเจริญสุขสตรีวรนาถบางเขน
  72ปฐมพร อุดมวงศ์ศักดิ์สตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
  73ประจิรภรณ์ ประสพธรรมพิชัยรัตนาคาร
  77ปริยาภัทร เทศทองบางกะปิสุขมนวพันธ์อุปถัมภ์
  78ปรีญานารถ อุตตมะเวทินวัดราชโอรส
  79ปรีดานุช ชวเลิศสกุลสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
  80ปัทมพร บรรเจิดจินต์สตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
  81ป่านฤทัย จิตต์ฤาษีจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย
  82ผกามาส สุขแก้วเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
  83ผาติภัค ช้องประเสริฐสภาราชินี
  84พนิดา มงคลสุจริตกุลสตรีวิทยา
  85พรนภา ผลาวงค์มัธยมวานรนิวาส
  86พัชราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ปากเกร็ด
  87พัชราภรณ์ มณีแสงพิมานพิทยาสรรค์
  88พัณณ์ชิตา จารุวรเศรษฐ์เดชาบุญวัฒนา
  89พัทธพล อั้นจุกฉุนฤทธิยะวรรณาลัย
  90พิชชุดา ธัญธนขันธ์ชลกัลยานุกูล
  91พิชญ์ภูษณะ กิตติวรานันท์นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
  92พิชญาพร ชำนาญจันทร์สหัสขันธ์ศึกษา
  93พิทยา ใจกว้างวัฒโนทัยพายัพ
  94พิมพ์ชนก พิทักษ์อัศวกุลศึกษานารี
  95พิมพ์วิภา ใจจาราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2
  96พิสารัตน์ แสนสารตราษตระการคุณ
  97พีรกานต์ เกียรติธนากรสตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
  98พีรยา หาญลำยวงชัยนาทพิทยาคม
  99เพิ่มพูน มะนะราดวัดรางบัว
  100ไพศาล บินแวดาโอ๊ะนราสิกขาลัย
  101ฟารีดา หะยีอาลีอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  102ภคพร อริยวงศ์ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
  103ภัทราพร ตันติวัตนะมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  104ภัสส์กุญช์ ศิริเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  105ภิญญดา คมสันตากพิทยาคม
  106มณีรัตน์ วิภาณุรัตน์ศึกษานารี
  107ยุทธภูมิ แจ้งประเสริฐเทพศิรินทร์
  108รชฏ วาสนาวินเบญจมราชูทิศ
  109รัชพล หมู่ผึ้งพระปฐมวิทยาลัย
  110รัตน์ภัสสกรห์ พราห์มศรีชายศรียาภัย
  111รัตนา จันทร์ฝ่ายบึงกาฬ
  112ริศรา เลิศลักษณาพรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
  113รุ่งรัช โกศการิกาเบญจมราชูทิศ
  114วรชัย จินดาอุดมเศรษฐอัสสัมชัญธนบุรี
  115วรพล สุทธิมานะกิจชลประทานวิทยา
  116วรมน โมฬีชาติบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์
  117วรวุฒิ ธิปาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย
  118วราพร หวังวิบูลย์ชัยสายปัญญา
  126วัชรพงษ์ จริยานุรักษ์บางปะกอกวิทยาคม
  127วันสิริ ไตรสุวรรณ์มัธยมวัดหนองจอก
  128วาสนา นันประโคนสิรินธร
  129วิภาดา ทิศนอกโพธาวัฒนาเสนี
  130วิริยา พูประเสริฐผลปากท่อพิทยาคม
  131วิศรุต ภูอุตตะพุทธโสธร
  132วิศัลยา เกิดเกตุจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  133ศรัญญา นันทะนะเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
  134ศรัณญา จันทราภิรมย์สตรีนครสวรรค์
  135ศศิพรรณ โมตาลียุพราชวิทยาลัย
  136ศิรดา งามขำนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  137ศิรพร ทองอุไรรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
  138ศิรินทิพย์ อุ่นเวสสกุลหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา
  139ศิรินาถ สฤษฎ์พิพัฒน์พะเยาพิทยาคม
  140ศีลวัตร จุลละโพธิอัสสัมชัญสมุทรปราการ
  141ศุทธวีร์ เทพมณีราชินีบน
  142สกาวเดือน รุจิวรรณหอวัง ปทุมธานี
  143สถิรภัค ตรีรัตนชวลิตกรรณสูตศึกษาลัย
  144สมฤทัย พลยุทธกุนนทีรุทธารามวิทยา
  145สรรชนก พรศรีเจริญกุลนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
  146สริญญา สินคุ่ยเฉลิมขวัญสตรี
  147สิรามล ขุนไชยนครสวรรค์
  148สิรินาถ วงศ์ภมรมนตรีสมุทรสาครบูรณะ
  149สิรินาถ สุขใสบางกะปิ
  150สุชานาถ กั๋วระยองวิทยาคม
  151สุณัชตา เวทยานนท์บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
  152สุนัดดา เนาวรัตน์โสภณนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  153สุนิศา เหมือนเกตุกาญจนนุเคราะห์
  154สุภาพรรณ ชุมมุงร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  155แสงชัย ศราวุธานุกูลทวีธาภิเศก
  156โสภิดา แสนสุพรรณเลยพิทยาคม
  157อภิชญา อุดมมะดันสุราษฎร์พิทยา
  158อรทัย ธิยอดสามัคคีวิทยาคม
  159อรรถกร กองตันวัดทรงธรรม
  160อังคณา บรรดาศักดิ์รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
  161อาภา หม้อสุวรรณสตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
  162อารีวรรณ ดอกบัวนครนายกวิทยาคม
  163อุทัยรัตน์ ภัทรปวัตน์วิทูตะกั่วป่าคีรีเขต

  ขอให้น้องๆ ที่มีรายชื่อได้รับการคัดเลือก  DOWNLOAD เอกสารข้างล่างนี้

       1. หนังสือยืนยันสิทธิ เอกสารการขอประกันภัย  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

          ส่งอีเมล์มาที่  nationadmission@hotmail.com   

          หรือ FAX หมายเลข  02-3383852   ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 53

   เวลา 17.00 น. 

   

  *สำหรับหนังสือยินยอมผู้ปกครองให้น้องๆ นำฉบับจริงมามอบให้

  กับพี่ๆ ทีมงานที่จุดลงทะเบียนในวันที่ 18 ต.ค. 53


       2.  คู่มือและการปฎิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม


   คลิกที่นี่ Download เอกสารยืนยันสิทธิ   คลิกที่นี่ Download คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม         หากน้องพบปัญหาไม่ปรากฎหน้าเอกสารใน google document

   เนื่องจากมีการ download เอกสารจำนวนมาก อาจปรากฎข้อความว่า

   "ขออภัยเราไม่สามารถสร้างเอกสารได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งใน

  ภายหลัง"

   ถ้าปรากฎข้อความดังกล่าว  ขอให้ๆ  คลิกที่ปุ่ม download ด้านบนซ้าย

  ตามภาพ เพื่อทำการ download โดยไม่ต้องรอ...


  สำหรับน้องๆ ที่อยู่ ตจว. และมีผู้ปกครองมาด้วย ไม่สามารถพักที่หอพักรวมที่จัดให้เฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อที่พักบริเวณใกล้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดังต่อไปนี้

    1. หอพักเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล 

        สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โทร 02-441-9040-3 ต่อ 60

    2. หอพักเครือข่ายภายนอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

        หอพักบ้านกฤษกร โทร 02-8003960 

        บ้านสวนอพาร์ทเม้นท์ โทร 02-8892921

        เอ็ม ยู เพลส โทร 02-482-2301 


  สงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

  กลุ่มที่ 1 แพทย์ ทันตะ เภสัช

  คุณกาญจนา  ชัยจิตวาณิช (พี่กาญจน์)  โทร  081-6557145

  คุณเกษกนก บัวบาลบุตร  (พี่ไข่เจียว)  โทร 085-9970251


  คุณสุวจี พยมธน
   (พี่บี้)  โทร    088-4981305

  คุณหทัยชนก เอมรัฐ  (พี่หน่อย) โทร 089-3301360


อ่านความคิดเห็น

 • น้องๆ ที่พักวันที่ 18 ให้เตรียมของใ้ช้ส่วนตัวมาเลยครับ แล้วเก็บของไว้ก่อนแล้วจะมาที่เก็บให้

  • ความคิดเห็นที่ 23
  • LoAoy_FA วันที่ : 16/10/2010 เวลา : 20.00 น.

  พี่คะ ขอถามหน่อย
  คือว่าจะไปวันที่18ตอนเช้า แล้วจะต้องเอาของไปไว้ที่พักเมื่อไหร่หรอคะ
  เห็นพี่ๆบอกว่าไปลงทะเบียนก่อน แล้วจะต้องทำกิจกรรมให้หมดก่อนรึเปล่าคะถึงจะเอาของไปไว้ได้
  ดูในตารางก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาตอนไหนไป
  ตอบหน่อยนะคะ งงมากเลย = =''

  • ความคิดเห็นที่ 22
  • somjuy วันที่ : 16/10/2010 เวลา : 14.17 น.

  พี่ค่ะคือในใบยืนยันสิทธิที่ส่งไปหนูบอกว่ามีที่พักแต่มีปัญหาอยากขอพักที่ ม. มหิดล จะต้องทำยังไงค่ะ

 • น้องๆ ที่ขอที่พัก ที่ ม.มหิดล ซึ่งจะเดินทางเข้าพักวันที่ 17 ต.ค. 53 นั้นให้น้องๆ เดินทางไปพบพี่ๆ ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 53 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. เท่านั้น ขอให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยจะมีรุ่นพี่จากมหิดล มาม่า และเนชั่น และจะพาน้องๆ ไปเ้ข้าพัก โดยในทุกวันจะมีกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆ ที่เข้าพักในช่วงตอนเย็นได้พบปะพูดคุยและร่วมสนุกกิจกรรมกับรุ่นพี่ หากน้องๆ คนใดสงสัยเรื่องที่พักสามารถติดต่อพี่ตรีได้ที่เบอร์ 086-3449344

  • ความคิดเห็นที่ 20
  • Poodle_Zhiya วันที่ : 15/10/2010 เวลา : 22.33 น.

  พี่ค่ะ หนูไปที่มหิดลตั้งแต่วันที่ 17 อ่าค่ะ
  แล้วหนูต้องใส่ชุดนักเรียนไปวันนั้นด้วยรึป่าวคะ ??

 • ถ้าส่งเอกสารไม่ทัน ก็รีบส่งน่ะจ๊ะ...วันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสอีกก่อนสิบโมงเช้าจ๋า

  • ความคิดเห็นที่ 18
  • ู^MooMaI^ วันที่ : 14/10/2010 เวลา : 20.13 น.

  พี่ค่ะคือว่าหนูติดแต่ทีนี้หนูส่งใบสมัครไม่ทันห้าโมงเย็นของวันที่14 คือวันนี้อ่าค่ะ หนูยังมีสิดอยู่มั้ยค่ะ..??

 • อยากทราบว่าใช้อะไรเป็นการคัดเลือกคนที่ไปค่ายครับ

  ขอคำตอบด้วยนะครับ

  • ความคิดเห็นที่ 16
  • The_SerieS วันที่ : 14/10/2010 เวลา : 13.32 น.

  แล้วไปพักที่ค่ายได้เมื่อไหร่คะ คือบ้านอยู่ไกลอ่ะค่ะ

 • ที่พักแบบนอนรวมกันครับ แบบ field เข้าค่าย ห้องน้ำรวม

  • ความคิดเห็นที่ 14
  • The_SerieS วันที่ : 14/10/2010 เวลา : 11.53 น.

  ถ้าจะนอนที่พักที่ทางโครงการจัดให้นี่ นอนคนเดียวหรอคะ ?

 • หนูยังมีสิทธิครับ แต่สำหรับน้องๆที่ยืนยันสิทธิมาแล้ว แล้วไม่มาร่วมกิจกรรมซึ่งทำให้คนสำรองไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะถูกตัดสิทธิโดยอัตโนมัติครับ

  • ความคิดเห็นที่ 12
  • คิมโบ วันที่ : 14/10/2010 เวลา : 11.40 น.

  TT^TT ฮือๆ เสียดายมากๆ ความฝันของนู๋ พอมีโอกาสก็มีอุปสรรค.... นี่ถ้านู๋มีเพื่อนไปด้วย และมีที่พัก นู๋ก็คงไม่ทิ้งโอกาสดีๆ นี้แน่!!
  นู๋อยากถามพี่ๆ ว่า ถ้ามีการจัดค่ายครั้งหน้า นู๋จะยังมีสิทธิสมัครมั้ยคะ?
  นู๋จะโดนตัดสิทธิมั้ยคะ? เพราะครั้งนี้นู๋สละสิทธิไปอะคะ TT^TT

 • ถ้าน้องไม่ได้รับโทรศัพท์จากทีมงานไม่เป็นไรครับ สามารถส่ง fax ยืนยันสิทธิมาได้เลยค่ะ..จะยึดตามใบยืนยันสิทธิเป็นหลัก

  • ความคิดเห็นที่ 10
  • The_SerieS วันที่ : 13/10/2010 เวลา : 23.26 น.

  พี่คะ หนุไม่ได้รับโทรศัพท์ของทางค่ายอ่ะค่ะ จะเป็นไรมั้ยคะ ?

  แล้วก็ถ้าจะนอนที่โคงการจัดไว้ให้ ต้องนอนคนเดียวหรอคะ ?

 • แนบ บัตรประชาชนไงค่ะ ถ่ายแร้วส่งไปหรอค่ะ !

 • สำหรับน้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถทำกิจกรรมได้ทั้ง 3 วันขอให้น้องๆ โทรมาแจ้งยืนยันสละสิทธิ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3383690 เนื่องจากมีเพื่อนเราอีกจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว...หากแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 163 คน ด้วยข้อจำกัดของเครื่องมือในการทำกิจกรรมของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • ความคิดเห็นที่ 7
  • คิมโบ วันที่ : 13/10/2010 เวลา : 20.09 น.

  พี่ขา นู๋ไม่มีเพื่อนไปด้วยเลยอะ แล้วนู๋ก้ติดค่ายอิกทีนึงตกลงแล้วด้วย ถ้านู๋ไม่ไปพี่ๆ จาโกดมากมั้ยค่ะ .....นู๋ขอโทดค่ะ T^T มันเป็นกาตัดสิทธิคนอื่นอะ

  • ความคิดเห็นที่ 6
  • somjuy วันที่ : 13/10/2010 เวลา : 19.18 น.

  ติดแล้วๆๆๆๆ ขอบคุณมากๆค่ะ

  • ความคิดเห็นที่ 5
  • yayporn วันที่ : 13/10/2010 เวลา : 18.38 น.

  แง่วT^T!!

  ไม่ติด..

  เฮ้อ!!~

  งั้นคงจะไม่มีหวังแล้ว...แง๊ๆๆT^T!!

  เสียใจจัง

 • เง้อ ..

  ไม่มี T^T

  • ความคิดเห็นที่ 3
  • Triptap วันที่ : 13/10/2010 เวลา : 14.21 น.

  ถ้ายืนยันสิทธิ์ ไม่ครบ ,สำรองได้มั้ยค่ะ พี่ ๆ
  อยากเข้าจริงๆ ค่ะ

 • ไม่ติดอะคะ
  แย่จังเลย
  T^T

  • ความคิดเห็นที่ 1
  • Triptap วันที่ : 13/10/2010 เวลา : 13.16 น.

  พี่หนูอยากไปมากๆ เลย ไม่ติดอ่ะ ทำไงดี TT


แสดงความคิดเห็น

กฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น

 1. การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
 2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
 3. วามขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
 4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
 5. การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม
 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
247Friend.net ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ