1 2 call ร่วมกับ nation admission
เปิด 3 ช่องทาง รู้ผลสอบแอดมิชชั่น 54
รวดเร็ว ทันใจ ฉับไว เที่ยงตรง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554
(ระบบแอดมิชชั่นกลาง)
โปรดกรอกเลขที่ใบสมัคร 7 หลัก
เลขที่ใบสมัคร (7 หลัก) :
 

หมายเหตุ
***เลขที่ใบสมัคร หมายถึงเลขที่ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซี่ง
นักเรียนได้รับหลังจากยื่นคะแนนเพื่อเลือกคณะแล้ว (มีทั้งหมด 7 หลัก)**

ต้องการตรวจสอบผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) Call center. 02-3545150-2

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับเวบไซต์ ติดต่อได้ที่ เนชั่น แอดมิชชั่น (www.247friend.net)
โทรศัพท์ 02-3383333 ต่อ 7260,3690, 02-3383950-1