http://www.247friend.net/

วันที่ อังคาร ตุลาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ http://www.247friend.net/

 

ค้านผลิตครู "หลักสูตรปริญญาโท"


อดีตคณบดีครุศาสตร์ จุฬาฯ ค้านทำหลักสูตรครูปริญญาโท แนะควรเริ่มจากสาขาขาดแคลนก่อน เพื่อไม่ให้รัฐต้องแบกภาระค่าจ้างครูแพงเกินไป รวมทั้งควรรอดูผลคุณภาพการสอนของครูหลักสูตร 5 ปีก่อนว่ามีคุณภาพจริงหรือไม่

รศ.ดร.พฤธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จะปรับหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จากหลักสูตร 5 ปีเป็นหลักสูตร 6 ปีและให้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทว่า ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ไม่ควรปรับให้เป็นหลักสูตร 6 ปีทั้งหมด หรือให้เรียนรวดเดียวจนจบปริญญาโทเลยทีเดียว แต่ควรจะมีทั้งหลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 5+1 เพื่อให้เป็นการต่อยอดจนจบ ป.โทมากกว่า

อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวต่อว่า แต่หากต้องการจะปรับให้เป็นหลักสูตร 6 ปีและให้จบ ป.โทนั้น เบื้องตนเห็นว่าน่าจะเริ่มจากครูในสาขาที่ขาดแคลนและยังขาดคุณภาพ อาทิ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ก่อนเพราะต้องสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ครูที่สอนในระดับประถม และมัธยมต้นก็ให้เป็นหลักสูตร 5 ปี หรือ 5+1 เหมือนเดิม เพราะยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ครูที่จบ ป.โทมาสอน

"ถ้าปรับจากหลักสูตร 5 ปีเป็น 6 ปีเลย ต่อไปจะทำให้รัฐบาลสิ้นเปลืองงบประมาณในการจ้างครูในระดับ ป.โททั้งหมด แต่หากจำกัดเฉพาะบางสาขาที่มีความจำเป็นต้องใช้ครูที่จบในระดับ ป.โทมาสอนก็จะทำให้รัฐเสียงบประมาณลดลง และคิดว่าหลักสูตร 5 ปี ก็เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นมากกว่าหลักสูตร 4 ปีอยู่แล้ว อีกทั้งขณะนี้มีครูที่จบจากหลักสูตร 5 ปีเพียงแค่ 2 รุ่นเท่านั้น ดังนั้นจึงควรทำวิจัยผลการทำงานของครูเหล่านี้ก่อนว่ามีคุณภาพหรือไม่ เพราะหากย้อนกลับไปดูจริงๆ ที่บอกว่าครูที่จบออกมาไม่มีคุณภาพส่วนใหญ่จะเป็นครูที่จบจากหลักสูตร 4 ปีเดิมมากกว่า" รศ.ดร.พฤธิ์กล่าว

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและผู้รับทุนโครงการครูพันธุ์ใหม่ กล่าวว่า สำหรับการปรับหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จาก 5 ปี เป็น 6 ปีนั้น น่าจะสามารถทำได้ โดยอาจจะเริ่มจากมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมก่อน แต่หากมหาวิทยาลัยใดยังไม่มีความพร้อมก็ให้ใช้หลักสูตร 5 ปีไปก่อน เพราะมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF อยู่แล้ว.

 

ที่มา: http://www.thaipost.net  

โดย เกษศรา

 

กลับไปที่ http://www.247friend.net/