เลขที่สมัคร ( 7 หลัก)

สามารถตรวจสอบผลและกำหนดการต่างๆ ได้ที่ www.aupt.or.th

 
 

 สนับสนุนโดย   www.nationradio.co.th  www.nationtv.tv  www.nation.ac.th


1858/51-62 ชั้นที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260
เบอร์โทร 0-2338-3864 (247friend Center) เบอร์แฟกซ์ 0-2338-3607
email : nbc_edu@nationgroup.com